Tävlingsstatistik

För att ytterligare lyfta fram de flitiga tävlarna i klubben publicerar vi här statistik över antal tävlingar våra medlemmar ställer upp i. För att se deras resultat hänvisas till tävlingsresultat.

OBS. Glöm inte att anmäla tävlingsresultat till HLK-92. Endast de resultat som meddelas till klubben räknas i tävlingsstatistiken.

2016
Segrare 2015 – Jonny Hansson
Segrare 2014 – Gabriella Stenson
Segrare 2013 – Mikael Svensson
Segrare 2012 – ?
Segrare 2011 – Thomas Fagerberg
Segrare 2010 – Anders Abelin
Segrare 2009 – Thomas Fagerberg
Segrare 2008 – Björn Agertoft
Segrare 2007 – Tommy Hansson
Segrare 2006 – Yvonne Mattsson
Segrare 2005 – Anna Nilsson
Segrare 2004 – Stellan Nilsson
Segrare 2003 – Siw Nyringegård
Segrare 2002 – Siw Nyringegård.
Segrare 2001 – Annette Bergendorf