Tävlingsstatistik

För att ytterligare lyfta fram de flitiga tävlarna i klubben publicerar vi här statistik över antal tävlingar våra medlemmar ställer upp i. För att se deras resultat hänvisas till tävlingsresultat.

OBS. Glöm inte att anmäla tävlingsresultat till HLK-92. Endast de resultat som meddelas till klubben räknas i tävlingsstatistiken.

Segrare 2023 – Jonny
Segrare 2022 – Jonny
Segrare 2021 – Hasse B
Segrare 2020 – Hasse B
Segrare 2019 – Tony & Jonny
Segrare 2018 – Jonny
Segrare 2017 – Jonny
Segrare 2016 – Jonny
Segrare 2015 – Jonny
Segrare 2014 – Gabriella
Segrare 2013 – Mikael S
Segrare 2012 – Delad vinst 
Segrare 2011 – Thomas F
Segrare 2010 – Anders A
Segrare 2009 – Thomas F
Segrare 2008 – Björn A
Segrare 2007 – Tommy H
Segrare 2006 – Yvonne M
Segrare 2005 – Anna N
Segrare 2004 – Stellan N
Segrare 2003 – Siw N
Segrare 2002 – Siw N
Segrare 2001 – Annette B