Styrelsen

Har Du några frågor är Du välkommen att höra av Dig till någon i styrelsen med ett e-mail. Eller varför inte komma till ett träningspass och prova på att träna med oss? Vi utgår nästan alltid från parkeringen vid Pålsjö skog (krematoriet).

Ordförande
Hans Rosenkvist

Kassör
Peter Tegelberg

Ledamöter
Gabriella Stenson
Karolina Tjernberg
Jonny Hansson

Suppleanter
Hans Broomé
Michael Ober

Stadgar för HLK-92