Styrelsen

Har Du några frågor är Du välkommen att höra av Dig till någon i styrelsen med ett e-mail. Eller varför inte komma till ett träningspass och prova på att träna med oss? Vi utgår nästan alltid från parkeringen vid Pålsjö skog (krematoriet).

Ordförande:
Anders K

Kassör:
Hans R

Ledamöter:
Johan Lundgren
Jonny
Maeve

Suppleanter:
Hans B
Johan J

Stadgar för HLK-92