Styrelsen

Har Du några frågor är Du välkommen att höra av Dig till någon i styrelsen med ett e-mail. Eller varför inte komma till ett träningspass och prova på att träna med oss? Vi utgår nästan alltid från parkeringen vid Pålsjö skog (krematoriet).

Ordförande
Hans R

Kassör
L-B

Ledamöter
Karolina
Björn
Jonny

Suppleanter
Hans B
Michael O

Stadgar för HLK-92