Styrelsen

Har Du några frågor är Du välkommen att höra av Dig till någon i styrelsen med ett e-mail. Eller varför inte komma till ett träningspass och prova på att träna med oss? Vi utgår nästan alltid från parkeringen vid Pålsjö skog (krematoriet).

Ordförande:
Anders Karlsson

Kassör:
Johan Lundgren

Ledamöter:
Peter Sundvall
Jonny Hansson
Elisabeth Norlén

Suppleanter:
Hans Broomé
Johan Juhlin

Stadgar för HLK-92